Stichting IJsselvliedt

Landgoed IJsselvliedt ligt in Wezep, nabij de A28 onder de rook van Zwolle. Het landgoed behoort tot de erfenis van de in 1948 overleden mr. J.P. graaf Van Limburg Stirum. Hij was getrouwd met jonkvrouw C.M.R. van Sminia. Zij hadden geen kinderen. Hij heeft het landgoed ondergebracht in een Stichting, de Stichting IJsselvliedt. De Stichting IJsselvliedt heeft als voornaamste taak het landgoed in stand te houden. De inkomsten uit de exploitatie van het landgoed komen enerzijds ten goede aan deze instandhouding en anderzijds aan zaken van maatschappelijk nut. Zo worden elk jaar een aantal goede doelen ondersteund. De Stichting is actief bezig met duurzaamheid en sluit zich graag aan bij de Week van Duurzaamheid en Innovatie.