Huiskamer van Wezep

De Huiskamer is een inloophuis waar activiteiten worden georganiseerd en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen starten. Het is bedoeld voor iedereen en door iedereen die er een bijdrage wil leveren, een plek voor jong en oud.