Eden’s Creations

Het bedrijf voelt zich verantwoordelijk voor haar omgeving. Zo heeft Eden’s Creations een gesloten teeltsysteem waardoor het voedingswater wordt gerecirculeerd. Door minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en de inzet van natuurlijke vijanden wordt een steeds duurzamere invulling gegeven aan het telen. De soorten die door Eden’s Creations op de markt gebracht worden zijn kwekersrechtelijk beschermd in Europa, China, Amerika & Canada. Kwekers kunnen door middel van een licentie de rassen uit de veredeling van Eden’s Creations telen. Een bekende lijn uit de veredeling van Eden’s Creations zijn de Calluna vulgaris Beauty Ladies. De rassen uit deze collectie worden in grote getallen in Duitsland geproduceerd.